Hos Manuka hudvård behöver du inte betala någon frakt vid order över 100 sek.

Vid leveranser upp till 2 kg levereras godset per brev till din uppgivna adress om det inte är för skrymmande. Order över 2 kg eller skrymmande paket levereras med postpaket (hämtas ut på Postens aviserade utlämningsställe). 

Ansvar för transport 

Vid transport från Manuka Hudvård till dig är Manuka Hudvård ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från dig till Manuka Hudvård är du ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten, om inte annat särskilt anges i dessa villkor. 

Outlöst beställning 

Om Manuka hudvård får tillbaka paket som inte lösts ut från utlämningsstället, förbehåller sig Manuka hudvård rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur. 

Ångerrätt 

Som kund hos Manuka Hudvård har du rätt att ångra ett köp enligt reglerna om ångerrätt i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Vill du utnyttja ångerrätten måste du kontakta manuka Hudvård inom 14 dagar från det att du tog emot varan. Kontakta vår kundtjänst info@manukahudvard.se och informera oss om att du vill utnyttja ångerrätten samt meddela oss ditt faktura- och kundnummer. 

För att kunna ångra köpet måste varan vara i väsentligt oförändrat skick när den returneras. Detta betyder att varan endast får ha förändrats i obetydlig grad från tidpunkten då du tog emot varan. Alla tillbehör som du tog emot tillsammans med varan ska inkluderas i returförsändelsen. Du har rätt att undersöka varan som du har köpt. Undersökningen måste dock utföras med varsamhet och inte göras mer omfattande än vad som är nödvändigt. För förbrukningsprodukter, exempelvis produkter inom hudvård, make-up och parfym krävs att produktens behållare, plombering och/eller skyddsplast inte är öppnad. Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen och emballaget att skicka tillbaka varan i. 

Till returförsändelsen ska bifogas information så att det tydligt framgår att returen kommer från dig och vilken order som avses. Detta kan ske genom att du returnerar varan tillsammans med en kopia av din beställningsbekräftelse. Adressen för återsändande är: (Märk försändelsen med “RETUR”) Manuka Hudvård c/o Vesterberg kummelgatan 9 722 10  Västerås. Vi rekommenderar att du skickar returnerade varor som brev eller paket via posten. Returen får inte ske mot postförskott. Vid utnyttjande av ångerrätten bekostar du själv returfrakten. Tänk på att du själv ansvarar för att returen kommer fram. Om varan försvinner eller förstörs under returen är det alltså du som ansvarar för förlusten eller skadan. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi tagit emot den returnerade varan förutsatt att villkoren för ångerrätten är uppfyllda.

Ansvar för varornas beskaffenhet 

Manuka Hudvård svarar för varornas beskaffenhet i enlighet med Konsumentköplagen (1990:932) och EU s kosmetikalagstiftning. 

Manuka hudvård reserverar sig för eventuella felskrivningar på Manuka hudvard hemsida. Bilderna på varorna avser att illustrera varorna, men återger inte nödvändigtvis varornas exakta utseende eller beskaffenhet. Manuka Hudvård förbehåller sig rätten till att ändra samtlig information, inklusive men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Manuka Hudvård reserverar sig för slutförsäljning och förändringar i produktsortimentet. 

Om du fått en felaktig eller fellevererad vara ber vi dig kontakta kundtjänst via info@manukahudvard.se tel.0722219200 så vi kan rätta till eventuellt fel. Transportkostnaderna för returfrakt och ersättningsleverans sker naturligtvis utan kostnad för dig om vi accepterar din reklamation. För att du ska ha rätt att göra gällande ett fel på varan, felleverans, transportskada eller en vara som var trasig vid leveranstillfället behöver du reklamera felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Manuka Hudvård godtar inte reklamation som innebär att behållare för produkterna returneras tomma, då dessa är förbrukade och då inte kan anses vara defekta. Manuka Hudvård godtar inte reklamation som sker efter varans utgångsdatum. 

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighets ingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. 

Manuka Hudvård förbehåller sig rätten att polisanmäla falska beställningar eller bedrägeriförsök. 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av manuka hudvård i egenskap av personuppgiftsansvarig eller av våra samarbetspartners i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Genom att ta del av Manuka hudvård Personuppgiftspolicy och godkänna dessa avtalsvillkor samtycker kunden till behandling av personuppgifterna på det sätt som framgår av denna Personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn 

Manuka Hudvård har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. De villkor som anges på Maunka hudvård hemsida när du beställer från manuka hudvård gäller för den aktuella beställningen. 

På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid en eventuell tvist hänvisar vi i första hand till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och följer alltid deras rekommendationer. En eventuell tvist inför domstol ska prövas av svensk domstol.